The Deep Dive Roadmap

An interactive roadmap of your healing journey, with all of the anchoring points providing you with a visual representation of your process supporting the integration phases.

(roadmap visuals waar ze zelf hun ankers (stationnetjes) kunnen aanduiden + ongoing kunnen journallen - aanvullen om hun verhaal tastbaar te maken, meer als een geheel te zien, linken te zien en dieper kunnen integreren.

0,00 €