Mijn liefde voor wetenschap en zorg heb ik te danken aan mijn ouders. Dit in combinatie met mijn beweeglijke aard maakte de master-opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie een evidente keuze. Mijn honger naar kennis was na deze 5 jaren nog niet gestild dus koos in naast mijn werk in de privé-praktijk nog voor een opleiding Myofasciale Therapie - Dry-needling waar het concept van gerefereerde pijn waarbij we de oorsprong van het probleem mogelijks elders moeten gaan zoeken dan waar de klachten tot uiting komen mij intrigeerde. Ik volgde verschillende modules Manuele Therapie waar mijn visie nog verbreedde. Intussen liep ik op persoonlijk vlak tegen een aantal muren aan die dankzij een holistische aanpak ruimte maakten voor het begin van een zeer intense periode van persoonlijke groei.

Het grootste keerpunt kwam er voor mij toen onze prachtige dochter in ons leven kwam. Ik begon tegen mijn eigen limieten aan te lopen en raakte voor bepaalde tijd mezelf kwijt. Ik ben onze dochter ook immens dankbaar om mij te tonen waar ik uit balans was.


Ik verdiepte me in de connectie body - mind - soul en vond er mijn passie. 


Ik bestudeerde hoe zowel ingrijpende gebeurtenissen als levensstijl impact hebben op de neurofysiologie en hoe onvolledig verwerkte of geïntegreerde ervaringen of emoties tot uiting kunnen komen in gedrag, psychisch lijden en fysieke klachten.
Alsook de methoden om met het lichaam als poort en tolk aan de slag te gaan om je te ondersteunen in datgene waar je mee worstelt. 
Zo ben ik terecht gekomen bij de postgraduaat opleiding Somato-Psychopedagogie.
Ik genoot de opleiding trauma-informed practice bij Ybe Casteleyn en neem deze rijke kennis en visie mee in al mijn behandelingen. 


Disclaimer: Ik ben geen psychologe, wel een Universitair gediplomeerd lichaamswerker en mijn kennis en inzicht in psychologie waarmee ik ter ondersteuning werk heb ik verworven uit bovengenoemde opleidingen en zelfstudie.
Indien u meer gerichte psychologische ondersteuning behoeft verwijs ik u graag door naar een erkend psycholoog.


Ik wil graag zoals Ybe Casteleyn dat zo mooi zegt bijdragen aan een trauma informed society.