Flow & Connect

1:1 Sessie Body-Mind Therapie

Mijn doel hier is mensen te begeleiden doorheen een proces van bewustwording en persoonlijke groei om steeds dichter bij zichzelf te komen. 

Ondervind je fysieke klachten die gekoppeld zijn aan bepaalde emoties, gedachten, mentale zijnstoestanden of situaties? Loop je steeds tegen gelijkaardige moeilijkheden aan in het leven? Zijn er patronen in je leven die je wenst te veranderen?

Dan kan Body-Mind Therapie iets voor jou zijn.

Hoe?

We brengen samen de verschillende aspecten van ons mens-zijn in kaart (fysiek, emotioneel, psychisch, energetisch, sociaal, op vlak van zingeving) en onderzoeken waar er zich moeilijkheden manifesteren. 

Dat wat onze aandacht vraagt gaan we van nabij bekijken en hierbij hebben we ook oog voor de correlatie met andere aspecten van je leven.

Eens we hier een duidelijk beeld gecreëerd hebben gaan we aan de slag met passende tools om dat wat je uit evenwicht brengt te transformeren zodat je een stap dichter bij jezelf kan komen.

Ik zie steeds meer het lichaam als tolk voor wat er zich binnenin afspeelt en deze waardevolle informatie gebruiken we dan om diepgaande verandering te kunnen verwezenlijken op de verschillende zijnsniveaus.

Al mijn werk vertrekt vanuit een stevige wetenschappelijke basis en ik nodig je uit om in de referenties de opleidingen die ik volbracht en bijhorende ondersteunende literatuur te gaan raadplegen. Vanuit die wetenschappelijke basis maak ik graag de brug naar jouw verhaal en ervaring om zo een persoonlijke begeleiding te kunnen bieden die jouw authenticiteit voorop stelt.

Ik werk als Trauma Informed Therapist wat betekent dat ik opgeleid ben om mensen te begeleiden die psychotrauma meedragen alsook dat ik een eventuele doorverwijzing bespreek met mijn cliënten indien meer gespecialiseerde hulp aangewezen is.


Indicaties:

 • Stress-klachten
 • Angsten
 • Verlichten van lichamelijke pijnklachten / vermoeidheid
 • Transformeren van zelflimiterende overtuigingen
 • Opheffen van blokkades (fysiek, emotioneel, mentaal)
 • Loskomen uit het gevoel ergens vast te lopen in je leven
 • Hulp bij burn-out / stress-klachten / tekort aan energie
 • Aanpakken van verslavingen / cravings
 • Je thuis voelen in je lichaam
 • Oplossingen vinden na steeds op gelijkaardige problemen te stoten
 • Leren aanvoelen van / luisteren naar eigen grenzen
 • Hulp bij T(t)rauma-verwerking
 • Hoog sensitiviteit
 • ...


Tools:

 • Kinesitherapeutische en Myofasciaal-therapeutische technieken
 • Psycho-educatie
 • Somato-sensorische oefeningen
 • Psychomotorische oefeningen
 • Educatie, oefeningen en therapeutische technieken rond zenuwstelselregulatie
 • Relaxatie-therapie en -oefeningen
 • Ademhalingsoefeningen
 • Subtiele Myofasciale release technieken
 • Dry-needling indien gewenst
 • Psych-k interventies
 • Innerlijk kind werk
 • Visualisatie
 • Meditatie
 • Embodiment
 • ...


De tools die we gebruiken worden steeds aangewend onder informed consent (in onderling overleg).